Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie nam w 2017 r. 1% z podatku za rok 2016.


  Wszystkim tym, którzy okazali nam życzliwość i pomc w 2016 r., a szczególnie przekazali nam środki z 1 % podatku. składamy szczere Bóg zapłać.

Równoczesnie zwracamy się z prośbą, aby także w 2017 r. wesprzeć nas w ten sposób. Można to uczynić także korzystając z programu umieszczonego poniżej:
 
 
 
Uzyskane w ten sposób środki chcemy przede wszystkim przenaczyć na rozbudowę-modernizację naszego hospicjum stacjonarnego w Katowicach. 
Dziękujemy za wszelką pomoc nam okazaną.