Fundacja Biedronki podarowała tablety dla pacjentów Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach.


 

 

Fundacja Biedronki przekazała nowe tablety na rzecz naszych chorych. Z racji kolejnych fal pandemii wizyty bliskich osób odbywają się w ograniczonym zakresie, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. Oprócz funkcji komunikacyjnej sprzęt daje też pacjentom dostęp do kultury (np. oglądania filmów) czy internetu – przeciwdziała to wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu naszych pacjentów.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze. Akcja przekazania tabletów to już kolejne wspólne działanie na rzecz naszych chorych. Za okazaną pamięć serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.