Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie nam w 2022 r. 1% z podatku za rok 2021.

Wszystkim tym, którzy okazali nam życzliwość i pomoc w 2021 r., a szczególnie przekazali nam środki z 1 % podatku. składamy szczere Bóg zapłać.
Równocześnie zwracamy się z prośbą, aby także w 2022 r. wesprzeć nas w ten sposób. Można to uczynić także korzystając z programu umieszczonego poniżej:

https://program.pity365.pl/domhospicyjny  lub:

 

https://www.pitprojekt.pl/domhospicyjny/PitProjekt2021Setup.exe

 

Uzyskane w ten sposób środki chcemy przede wszystkim przeznaczyć na rozbudowę-modernizację naszego hospicjum stacjonarnego w Katowicach. 
Dziękujemy za wszelką pomoc nam okazaną.