Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach powstał jako pomnik Roku Jubileuszowego  ufundowany  przez  Archidiecezję  Katowicką,   zadedykowany Janowi Pawłowi II. W   budynku  mieści  się  kaplica, w  której  przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Dyrektorem i kapelanem został ks. Zenon Ryzner. Budynek wraz z parcelą został użyczony  Caritas Archidiecezji Katowickiej przez Zarząd Miasta Katowice na okres 25 lat. Środki na adaptację dała Archidiecezja Katowicka i inni Sponsorzy. Dnia 07.02.2005r. Urząd Miasta Katowice odsprzedał Caritas Archidiecezji Katowickiej nieruchomość w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d wraz z budynkiem hospicjum.
 

Kalendarium

 • 15.04.1995 r.- powołanie Stacji Opieki CARIATS Archidiecezji Katowickiej w Gorzycach- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Gorzyce, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach i Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • 31.07.1997 r. umowa nieodpłatnego użyczenia na 25 lat nieruchomości i budynku przy ul. Różyckiego 14d w Katowicach na Archidiecezjalny Dom Hospicyjny.
 • 10 XI 1998 r. erygowanie Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego przez abpa Damiana Zimonia.
 • 02 XI 2000 r. dekretem Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztofa Bąka zostaje powołany Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 • 07 12 2000 ks. Arcybiskup Damian Zimoń dokonał  uroczystego poświęcenia Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II w Katowicach.
 • 09 02 2001 - w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Śląskiego został zarejestrowany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II, którego organem założycielskim jest Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 • 15.02.2001 r.- rozpoczęcie działalności zespołu długoterminowej opieki domowej.
 • Od 22. 05  do 07. 06. 2001 w naszym Hospicjum odbył się kurs Opieki Paliatywnej zorganizowany przez Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej dr n. med. Jadwigę Pyszkowską.
 • 21.06.2001 r.- rozpoczęcie działalności zespołu domowej opieki paliatywnej oraz poradni opieki paliatywnej.
 • Od 01 08 2001 przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy ze Śląską Regionalną Kasą Chorych w Katowicach.
 • 18.11.2001 r.- ofiarowanie relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej do kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego przez Helenę Pucher ze Stowarzyszenia Apostołów Miłosierdzia Bożego „Faustinum’ w Krakowie.
 • 06.01.2002 r. ks. Abp Damian Zimoń przekazał kaplicy hospicjum naczynia liturgiczne: kielich, puszkę i patenę.
 • 06.01.2002 r. pierwsza msza św. w kaplicy hospicjum- pw. Miłosierdzia Bożego. Została odprawiona przez ks. Romana Kempnego.
 • 11.02.2002 r.—ks.abp Damian Zimoń odprawił Mszę św. z okazji Dnia Chorego. Koncelebrowali także- ks. Krzysztof Bąk-dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, ks. prof. Jerzy Szymik i ks. Zenon Ryzner- dyrektor  Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach.
 • 29 03 2003 r.- podejmowaliśmy w naszym Hospicjum Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej Panią prof. dr hab. Krystynę de Walden-Gałuszko w towarzystwie Konsultanta Wojewódzkiego Pani dr n. med.   Jadwigi Pyszkowskiej.
 • 08 04 2003 r.-  Konferencja Naukowa zorganizowana dzięki współpracy z ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem, Prezydentem m. Katowic Piotrem Uszokiem, Dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej- Panią prof. Krystynę de Walden-Gałuszko, Rektora Śląskiego Seminarium Duchownego ks. Józefa Kupnego i Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej dr Jadwigę  Pyszkowską.
 • 16.05.2003 r. Msza św. prymicyjna ks. Rafała Lar,  który jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach posługiwał w hospicjum.
 • 24.10.2003 r.-zawarcie sakramentu małżeństwa w hospicjum stacjonarnym.
 • 11.09.2005 r.-  obchody 10-lecia działalności Stacji Opieki Caritas w Gorzycach.
 • 01.04.2006 r.- rozpoczęcie  działalności  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48.
 • 25.04.2006 r.- uroczystość poświęcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach.
 • 01.09.2007 r.- powołanie  ks. Zdzisława Tomzińskiego (dotychczasowego dyrektora Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie) na stanowisko dyrektora i kapelana Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II w Katowicach.
 • 28.10.2007 r.-Spotkanie Rodziny Hospicyjnej. Oprawa muzyczna została wykonana przez Pszczyński Zespół  Kameralny „Con Fuoco” z Pszczyny pod batutą Pani Katarzyny Machnik.
 • 2008 r.- rozpoczęcie remontu budynku hospicjum stacjonarnego- likwidacja sal chorych na I piętrze i przeniesienie ich na parter; utworzenie 2 sal wielofunkcyjnych; powstanie 2 sal 1-osobowych z węzłami sanitarnymi, likwidacja sali 4-osobowej,;dobudowa klatki schodowej-pełnowymiarowej wraz z windą szpitalną; przeniesienie kaplicy do pomieszczenia w nowej klatce schodowej- bliżej windy-przez co stała się dostępna dla chorych na wózkach inwalidzkich; zabudowanie nowych typów hydrantów, agregatu prądotwórczego, rezerwowego zbiornika na wodę; poszerzenie drzwi w salach dla chorych- by można  było z nich wyjeżdżać łóżkami. Zmodernizowano również kotłownię montując także panele słoneczne. Całość remontu została wsparta pochodzącymi z Caritas Archidiecezji Katowickiej w kwocie:238.750,00 zł.
 • 26.10.2008 r.-Spotkanie Rodziny Hospicyjnej. Oprawa muzyczna i liturgiczna została wykonana przez kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
 • 17.12.2008 r.-uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach odwiedzili z programem artystycznym pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach.
 • 01.01.2009 r.- zwiększenie ilości łóżek w hospicjum stacjonarnym z 12 do 16-zatwierdzenie ich w Urzędzie Wojewódzkim i zgłoszenie do NFZ do kontraktowania.
 • 17.10.2009 r.- wycieczka pracowników i wolontariuszy do Wieliczki i Krakowa-Kazimierza.
 • 25.10.2009 r.-Spotkanie Rodziny Hospicyjnej. Oprawa muzyczna została wykonana przez Chór Parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.
 • 18.01.2010 r.- Chór „Fermata” z Katowic – Piotrowic kolęduje w hospicjum stacjonarnym.
 • 30 września 2010 r.- Wojewódzki Komitet Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przekazał  na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach  pompę infuzyjną.
 • 24.10.2010 r.-Spotkanie Rodziny Hospicyjnej. Oprawa muzyczna została wykonana przez Chór Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
 • 09.05.2011 r.- zmiana wezwania w kaplicy hospicjum. Kaplica hospicjum w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d otrzymuje wezwanie : Błogosławionego Jana Pawła II.
 • 22.08.2011r.-otrzymaliśmy z Caritas Archidiecezji Katowickiej 5 łózek rehabilitacyjnych.
 • 14.11.2011 r. -otrzymaliśmy z Caritas Archidiecezji Katowickiej 2 ssaki elektryczne i 2 koncentratory tlenu.
 • 12.12.2011 r.- otrzymaliśmy z Caritas Archidiecezji Katowickiej 2 ssaki elektryczne i 2 koncentratory tlenu.
 • 7 października 2011 r.- ks. bp Gerard Bernacki poświęcił figurę Matki Bożej, która została umieszczona na postumencie na placu przed  Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Krzyżowicach.
 • 23.10.2011 r.-Spotkanie Rodziny Hospicyjnej. Oprawa muzyczna została wykonana przez organistę Karola Jaję.
 • 01.11.2011 r.- po raz pierwszy została zorganizowana publiczna kwesta na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego. Zbierano  datki na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach przy ul. Murckowskiej.
 • 08.05.2012 r. – dekret Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca powołujący Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach jako osobny podmiot prawa- kościelną osobę prawną.
 • 25.12.212 r. Uprawomocnienie się Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nadające osobowość prawną Domowi- Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1374.
 • 11.02.2013 r. – w ramach obchodów  XXI światowego Dnia Chorych w kaplicy Hospicjum Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc odprawił Mszę św., wygłosił homilię i rozdzielał chorym na salach Komunie Św. Koncelebransami byli: ks. prał. Krzysztof Bąk-dyr. Caritas Archidiecezji Katowickiej, ks. Wojciech Bartoszek-dyrektor Apostolstwa Chorych i ks. Zdzisław Tomziński- dyr. Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach. Msza św. była transmitowana przez Radio eM.
 • 28.10.2013 r.- dzięki finansowemu wsparciu ze strony Caritas Archidiecezji Katowickiej w kwocie 3.000,00 zł zakupiono aparat do magnoterapii dla Stacji Opieki CARITAS w Gorzycach.
 • 10.12.2014 r.- zmiana Statutu Domu.
 • 13.01.2015 r.- Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  rejestruje Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach jako Organizację Pożytku Publicznego pod  nr.  KRS:0000538412.
 • 15.03.2015 r.-kiermasz przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach- po raz pierwszy został zorganizowany. Sprzedawano papierowe żonkile, kartki świąteczne, ozdoby świąteczne.
 • 04.02.2016 r.- Wojewódzki Komitet Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przekazał  na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach 4 koncentratory tlenu i 10 łóżek rehabilitacyjnych.
 • 17.02.2016 r. - Caritas Archidiecezji Katowickiej podarował 10 łóżek rehabilitacyjnych, 2 koncentratory tlenu i 2 ssaki elektryczne.
 • 30.03.2016 r.- obchody Jubileuszu 15-lecia Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana  Pawła II w Katowicach, 20-lecia Stacji Opieki CARITAS w Gorzycach i 10-lecia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach. Z tej okazji w krypcie katedry została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, który także wygłosił homilię. Koncelebransami byli także: ks. prałat Krzysztof Bąk-dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, ks. T. Nowak, ks. A.Nowicki, ks. A.Suchoń, ks. J.Wójcik, ks. B.Zowada, ks.W.Surmiak, ks. M.Brewko, ks.A.Piszczek i ks. Z.Tomziński. Swoim udziałem w uroczystościach zaszczycili nas również: ks. abp Damian Zimoń, Prezedent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice- Krystyna Siejna, Wójt Gminy Pawłowice Śl.- Franciszek Dziędziel, Przwodniczący Rady Gminy Pawłowice Śl.- Aleksander Szymura, Skarbnik Gminy Pawłowice Śl.-Agnieszka Kempny, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tychy- Krystyna Rumieniuch, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej- dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Forum Hospicjów Polskich- Jolanta Stokłosa, przedstawiciele zaprzyjaźnionych hospicjów, Ośrodków Caritas Archidiecezji Katowickiej, szkół , przedszkoli katowickich, sponsorzy, wolontariusze i pracownicy.
W Auli Wydziału Teologicznego UŚl. kontynuowano wspólne świętowanie, w czasie którego wyróżnionym osobom, instytucjom, wręczono pamiątkowe statuetki i grawertony. Zakończeniem był koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej w Katowicach.   
 
 • 18 maja 2016 r. - Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego w Katowicach przygotowali i przyprowadzili Koncert Charytatywny i Aukcję na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego. Wśród osób, które podarowały dary na aukcję byli m.in.:Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, Marszałek Sejmu RP- Marek Kuchciński, Małgorzata Kidawa-Błońska- Wicemarszałek Sejmu RP, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna, Śląski Kurator Oświaty- Dariusz Wilczak, poseł Ewa Kołodziej, Agnieszka Radwańska, Mistrzowie Świata w Piłce Siatkowej z 2014 r.- reprezentacja Polski, Ewa Błaszczyk, Zofia Czerwińska, Krystyna Janda, Grażyna Szapołowska, Prezes PZPN-Zbigniew Boniek, Marcin Wyrostek, Roman Czejarek, Kajetan Kajetanowicz, Łukasz Kadzewicz, Jarosław Drożdżonowski, Wojciech Adamczyk, Grzegorz Krychowiak, Jolanta  Gogo-Kosiorek, Karolina Gorczyca,  hanna Konarowska, Magdalena Łazarkiewicz, Magdalena Ogórek, Dorota Pomykała, Katarzyna Sakiewicz, Dorota Williams, Agnieszka Żulewska, Jacek Bończyk, Tomasz Kamel, Jasiek Mela, Jerzy Owsiak, Jacek Poniedziałek, Fundacja Rak-n-Roll, Zespół Dżem, Ryszard Żarowski i zespołu "U Studni".
 • 30 maja 2016r.- Msza św. prymicyjna ks. Bogusława Noworyta i ks. Łukasza Zagórskiego,  którzy jako klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach posługiwali w hospicjum.