Strona główna Zgłoś Chorego
Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla osób chorych na choroby nowotworowe będące w stanie terminalnym.


Aby taka osoba mogła się tutaj znaleźć, należy dostarczyć skierowanie (druk poniżej) wypełnione przez lekarza i podpisane przez samego pacjenta lub gdy on tego nie może uczynić, przez jego opiekuna.
Skierowania można dostarczać osobiście, listownie, faksem ( 32-609-22-44) lub e-mail: domhospicyjny@hospicjumcaritas.pl
Przyjmujemy pacjentów z terenu całego województwa śląskiego.