Strona główna Zgłoś Chorego
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej obejmuje swoim działaniem przede wszystkim teren miast Katowice i Siemianowice Śl.


Do hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej kieruje lekarz. Skierowanie wypisane na druku recepty wraz z kartą pacjenta NFZ należy dostarczyć do budynku hospicjum w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d. Tutaj pielęgniarka przyjmuje skierowanie i równocześnie podaje termin pierwszej wizyty lekarskiej. Zespół wyjazdowy tworzą lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, kapelan oraz wolontariusze.