Strona główna Pomóż nam pomagać


 
Można nam przekazać pieniądze - najlepiej w formie przelewów bankowych na konto: Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach
Nr rachunku: 22 8437 0002 0010 0154 2006 0001
z dopiskiem: na bieżącą działalność.
 
Warto pamiętać, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są w całości i bez limitów wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.