Strona główna Nasze placówki


Hospicjum Stacjonarne: przeznaczone jest dla osób chorych na choroby nowotworowe będące w stanie terminalnym. Aby taka osoba mogła się tutaj znaleźć, należy dostarczyć skierowanie (druk znajduje się poniżej) wypełnione przez lekarza i podpisane przez samego pacjenta lub gdy on tego nie może uczynić, przez jego opiekuna, kopię dokumentacji medycznej- przede wszystkim potwierdzające rozpoznanie,
Skierowania można dostarczać osobiście, listownie, faksem ( 32-609-22-44) lub mailem:domhospicyjny@o2.pl.