POMÓŻ NAM DALEJ POMAGAĆ – wirtualna wpłata
 
Pandemia koronawirusa spowodowała, że nie możemy się spotkać z Wami – Darczyńcami – tak jak do tej pory – na kwestach, kiermaszach i innych akcjach (np. Polach Nadziei). Nasi pacjenci i ich opiekunowie (w tym: rodziny) nadal jednak potrzebują wsparcia. Każda wpłata to np.
 - kolejne kilometry dojazdu do pacjenta w hospicjum domowym,
 - dzień bez bólu dla pacjenta  (w hospicjum stacjonarnym podajemy pacjentom leki, płacąc za nie pełne 100% wartości rynkowej) itp.

Wspomagając Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II pozwalasz osobom w stanie terminalnym uzyskać pomoc niezależnie od statusu materialnego (pacjenci ubezpieczeni przez NFZ nie ponoszą opłat za opiekę). Wpłacając darowiznę wspierasz także osoby opiekujące się swoimi bliskimi  - prowadząc wypożyczalnię sprzętu medycznego nie pobieramy opłat od wypożyczających.
Nasze hospicjum działa wyłącznie w oparciu o kontrakt z NFZ, który nie pokrywa całości kosztów. Resztę uzyskujemy dzięki życzliwości Darczyńców. W dobie pandemii nasze wydatki – zwłaszcza te związane ze środkami ochrony indywidualnej (maseczkami, rękawiczkami itp.) uległy zwiększeniu. Warto pomagać mądrze – drobne, ale stałe przelewy pomagają nam zaplanować nasze działania.