Strona główna Nasze placówki


Do Poradni Medycyny Paliatywnej kieruje lekarz. Skierowanie wypisane na druku recepty wraz z kartą pacjenta NFZ, dowodem osobistym, kopię dokumentacji medycznej- przede wszystkim potwierdzające rozpoznanie, należy dostarczyć do budynku hospicjum w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d. Tutaj pielęgniarka przyjmuje skierowanie i równocześnie podaje termin pierwszej wizyty lekarskiej. Wizyty mają miejsce w Poradni w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d.