Statut Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach