Strona główna Nasze placówki


Do Hospicjum Domowego kieruje lekarz. Skierowanie wypisane na druku recepty wraz z kartą pacjenta NFZ, dowodem osobistym, kopię dokumentacji medycznej - przede wszystkim potwierdzające rozpoznanie, należy dostarczyć do budynku hospicjum w Katowicach przy ul. Różyckiego 14d. Tutaj pielęgniarka przyjmuje skierowanie i równocześnie podaje termin pierwszej wizyty lekarskiej. Zespół wyjazdowy tworzą lekarz, pielęgniarka, a w razie konieczności także rehabilitant, psycholog i kapelan.