Uroczystość nałożenia paliusza metropolicie katowickiemu


 W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata nuncjusz apostolski w Polsce, abp Antonio Filipazzi nałożył paliusz na ramiona abp. Adriana Galbasa. - Oto, co paliusz metropolity katowickiego powinien nam wszystkim przypominać: mieć władzę to nie znaczy ani panoszyć się, ani być uległym, ale pomagać wzrastać w prawdzie i miłości – powiedział abp Filipazzi.